Hem

Daniel Åström är legitimerad psykolog och verksam inom primärvården samt som privatpraktiserande konsult. Han arbetar med förebyggande hälsovård, psykologisk behandling på individ- och gruppnivå samt organisationsinriktade insatser. Psykoterapeutisk huvudinriktning är kognitiv beteendeterapi (KBT) men han har även en psykodynamisk psykoterapiutbildning.

Tjänster som erbjuds:

  • Psykologisk behandling
  • Vägledande och stödjande samtal
  • Utbildning
  • Krishantering
  • Handledning och konsultation
  • Psykologiska utredningar/bedömningar
  • Chefsstöd och ledarskapsinsatser

.